LOADING

Type to search

為甚麼3/4匹窗口式冷氣機性價比高? 拆解冷氣之謎

為甚麼3/4匹窗口式冷氣機性價比高? 拆解冷氣之謎

Share

香港地地少人多,人均居住面積極度有限,家居有咩物件要添加都真係要諗過度過,隨時自己都擺唔落……咁喺居住面積極度有限嘅情況下,點樣先可以選擇到最適合嘅冷氣機呢?3/4匹窗口式冷氣機你應該點都聽過啦,呢個匹數嘅冷氣機簡直係蝸居王道之選!咁究竟3/4匹窗口式冷氣機有乜咁特別呢?今日我哋就好好大解構呢個匹數嘅冷氣,一齊睇真啲啦!

3/4匹窗口式冷氣機適用面積

3/4匹窗口式冷氣機點解會被稱作蝸居王道之選呢?因為佢一般剩係適用於50-70平方呎嘅單位,簡單直觀啲講,就係一個細房仔……對於劏房用戶嚟講,係一個現實、經濟、實用嘅最佳選擇!

一般嚟講,呢個匹數嘅冷氣機冷氣能量有6,500 – 7,200 BTU/h。日立Hitachi嘅3/4匹窗口式冷氣機 RA08QF、RA08QDF、RA08MF、RA08MDF冷氣能量均有7,330 BTU/h,表現相當不俗,而且呢個系列嘅冷氣使用WASABI 納米鈦空氣過濾網,可以有效過濾空氣中嘅雜質同過敏原,咁就唔怕一開冷氣就會鼻敏感啦!

3:4匹窗口式冷氣機

3:4匹窗口式冷氣機

3/4匹窗口式冷氣機售價範圍

3/4匹窗口式冷氣機售價大約為港幣 1,200 – 3,000,不過當然啦,都係個句,一分錢一分貨。如果你想要冷氣機過濾網好啲、靚啲,冷氣機功能多啲,個價錢就自然會高啲。

3:4匹窗口式冷氣機2

3:4匹窗口式冷氣機2

冷氣機揀選標準

簡單講下,喺揀選冷氣機嘅時候可以留意邊幾樣嘢啦。

第一,對比冷氣能量,即係BTU/h,呢個數值越高,製冷表現就會越好。

第二,對比冷氣機製冷音量。呢個匹數嘅冷氣機大多數都放喺房,應該冇人想瞓教嘅時候有個雷公喺耳邊……雖然窗口機製冷時候有音量就一定嘅啦,如果要無噪音,你可以考慮窗口式分體機、分體機。音量方面,就要睇睇用家評測,咁樣可以獲得更加準確嘅資訊。

第三,對比外觀及大細。有時候個窗冇咁大個Size,就算你幾鐘意都冇用。所以最好都係量好尺寸,再去揀冷氣。

第四,對比能源效益標籤。你可以仔細留意能源效益標籤上面嘅資料,數值越低,就代表越慳電,當中數值1為最好表現。

第五,留意額外功能。其實依家市面唔少冷氣機隔塵網都會用到特殊物料同技術,可以做到過濾空氣有害物質嘅效果,如果你喺呢方面有追求,不妨留一下。