LOADING

Type to search

安裝窗口式冷氣機 沒有你想像般難

安裝窗口式冷氣機 沒有你想像般難

Share

買冷氣就唔難嘅,不過講到裝冷氣你又知幾多?知唔知有咩需要留意?知唔知窗口式冷氣機嘅安裝位置其實會影響冷氣機嘅表現?係唔係唔講你都唔知有咁多學問喺裡面呢!對比窗口式冷氣機、分析冷氣機表現就講得多啦,今日就同大家認真詳細咁講下冷氣機安裝必須要知道嘅嘢啦!

窗口式冷氣機

窗口式冷氣機

窗口式冷氣機安裝費要幾多

其實安裝冷氣費用上面就無劃一收費,撇除其他特殊位置安裝同要求,基本上都係視乎冷氣機師傅開幾多價。喺買窗口式冷氣機嘅時候,你可以先問問會唔會包安裝。如果包安裝,就問清楚涵蓋服務範圍係點。如果唔包,就請冷氣機師傅上門視察安裝位置,再報價。

記得要問清問楚先再叫冷氣機師傅安裝!因為冷氣機安裝過程中,例如拉電線、駁電、冇電梯人手搬冷氣上樓、安裝隔音玻璃等,都係屬於額外服務範圍,基本冷氣機安裝係唔會包嘎!

冷氣機安裝其實基本就只有幫你安裝落原有嘅石屎窗台、玻璃膠封邊封。如果原本位置無玻璃嘅話,係要另外加錢買玻璃!記住如果你喺安裝冷氣嘅時候需要做除咗上面提及嘅其他任何動作,都應該要問清楚冷氣機安裝師傅,以免產生爭執!例如購買日立Hitachi冷氣可以網上預約冷氣機安裝服務,另外如果冷氣機有任何問題,可以網上預約師傅上門維修。

 

窗口式冷氣機安裝位置注意事項

謹記要正對開揚位置

安裝冷氣機嘅時候應該要讓冷氣機正對開揚位置,令到冷氣可以更好地擴散開去,促進室內空間嘅空氣對流,更好地將室內熱空氣嘅熱量通過冷氣機排走。如果冷氣機正對墻身,其實會大大影響冷氣機表現,導致冷空氣無法有效擴散,而且會令墻身變得潮濕,滋生黴菌。

窗口式冷氣機2

窗口式冷氣機2

為甚麼窗口式冷氣機位置越高越好?

唔知大家有冇留意到一般單位嘅石屎窗台都非常高?因為空氣對流現象,冷空氣下沉,熱空氣上升,所以冷氣機只有安裝在較高嘅位置先可以有效吸收熱空氣進行製冷,從而降低室內溫度。如果單位裡面沒有石屎窗台,要特別尋覓位置安裝的話,最好都是選擇安裝在較高嘅位置,最低不要低於1.5米,否則會大大影響冷氣機嘅製冷表現。

希望以上關於冷氣機嘅安裝知識同須知可以幫到你啦!再次提醒大家,做一個精明嘅消費者,記得要問清楚再行動。咁先可以買得安心,用得放心!